ลักษณะโครงการ

ลักษณะของโครงการก่อสร้างถนน นบ.1009 แยก ทล.9-บ.หนองไผ่ขาด (ตอนที่ 3) อ.บางใหญ่, บางบัวทอง จ.นนทบุรี เป็นการก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร พร้อมทางเท้า และกำแพงกันดิน พร้อมทั้งสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก มีระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบอำนวยความปลอดภัยการจราจร และระบบระบายน้ำ ระยะทางรวมประมาณ 3.638 กิโลเมตร