สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


สำนักการก่อสร้าง กรมทางหลวงชนบท
 
 เลขที่ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220  
โทรศัพท์  02-551-5598
   

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด
 
เลขที่ 10/59,60,61 อาคารเดอะเทรนดี้ ชั้นที่  3  ซอยสุขุมวิท 13(แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์  034-978273  โทรสาร  034-978273   website : www.iec-thailand.com
 

บริษัท เอส.พี.เค. คอนสตรั๊คชั่น จำกัด
 
34, 36, 38, 40 พระรามที่ 3 ซอย 25 แขวงบางโพงพาง เขต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์  02-683 6014  Fax 02-683 6015
 

 

Website : http://www.nb1009.org